Γενική Ιστορία

26 Αύγουστου, 2012 Απο
Γενική Ιστορία
.
1. Τίνος αρχηγός ήταν η Πενθεσίλεια?
2. Ποιος σκοτώθηκε από ένα κεραμίδι?
3. Ποιος πολιτισμός δεν είχε γραφή?
4. Ποια ήταν η πόλη του Νηλέα?
5. Πως έλεγαν τον Αττίλα?
Back To Top